• 17

  Jun

  Orang Kaya yang Bersyukur

  Adapun orang yang (memberikan hartanya) di jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), maka Kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah (QS. Al Lail: 5-7) “Dan kelak akan dijauhkan orang-orang paling takwa dari neraka yaitu orang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhoan Tuhannya yang Maha Tinggi. Dan kelak dia benar-benr mendapat kepuasan” (QS. Al Lail: 17-21) Dari Abdullah bin Mas’ud ra., dari Nabi saw., Beliau bersabda: “Tidak diperbolehkan hasud (iri hati), kecuali dalam dua hal, seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah kemudian dibelanjakan dalam kebenaran, da
 • 18

  Dec

  Ghulul (Korupsi)

  Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat akan datang dengan apa yang dikhianatkannya itu (QS. Ali Imran:161) Wahai sekalian manusia, barangsiapa di antara kamu mengerjakan sesuatu untuk kita, kemudian ia menyembunyikan sehelai barang jahitan atau lebih dari itu, maka perbuatan itu ghulul (korupsi), harus dipertangungjawabkan nanti pada hari Kiamat (HR. Muslim) Dari Umar bin Khattab ra. berkata: “Setelah selesai perang Khaibar beberapa sahabat menghadap Rasulullah saw. seraya mengatakan: “Si fulan mati sahid, si fulan mati sahid, si fulan mati sahid.” Rasulullah saw. bersabda: “Tidak, saya lihat si fulan ada di neraka, karena ia mencuri selimut atau sehelai baju.” Kemudian
 • 14

  Dec

  Gaji Seorang Khalifah

  Abu Bakar ra. adalah seorang pedagang kain, dan melewati hari-harinya dengan berbisnis itu. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah, sebagaimana biasanya beliau pun pergi ke pasar pada pagi hari dengan membawa beberapa kain untuk dijiual di sana. Di tengah perjalanan beliau bertemu dengan Umar bin Khattab ra. Umar pun bertanya: “Hai Abu Bakar, mau ke mana engkau?” “Ke pasar”, jawab Abu Bakar. Umar berkata: “Apabila engkau sibuk dengan perdaganganmu, lalu bagaimana dengan urusan kekhalifahan?” Abu Bakar berkata: “Kalau demikian, bagaimana saya menafkahi anak dan istri saya?” Umar berkata: “Mari kita menemui Abu Ubaidillah yang diberi Rasulullah SAW gelar Aminul Ummah (orang kepercayaan ummat). Dia akan menetapkan gaji bagimu dari Baitul
 • 9

  Dec

  Awas: Doa Orang Terdzalimi

  “Dan takutlah engkau akan doa orang yang dizalimi, sesungguhnya (doa orang yang dizalimi itu) tidak ada hijab.” (HR. Bukhari). Abu Hurairah r.a meriwayatkan Rasulullah bersabda: “Doa orang yang dizalimi itu adalah mustajab, sekalipun dia adalah seorang yang berbuat maksiat kerana kemaksiatannya itu adalah tertanggung ke atas dirinya sendiri.” (HR. Ahmad). Ada tiga orang yang tidak ditolak do’anya yaitu: Orang yang berpuasa sampai dia berbuka Seorang penguasa yang adil Dan do’a orang yang dizalimi (teraniaya) Do’a mereka diangkat oleh Allah ke atas awan dan dibukakan baginya pintu langit dan Allah bertitah, “Demi keperkasaanKu, Aku akan memenangkanmu (menolongmu) meskipun tidak segera.” (HR. Tirmidzi) Inilah kisah yang dapat men
 • 29

  Nov

  Bahaya Namimah (Menyebar Fitnah)

  “Dan janganlah kamu taat kepada orang-orang yang suka bersumpah dan menghina. Yang suka mencela dan kian kemari untuk berbuat namimah (menyebarkan fitnah).” (QS. Al-Qalam: 10-11) Ibnu Abbas meriwayatkan, Suatu hari Rosulullah SAW melewati dua kuburan, lantas bersabda: “Sesungguhnya penghuni kedua kubur ini sedang diadzab. Dan keduanya bukanlah diadzab karena perkara yang berat untuk ditinggalkan. Yang pertama, tidak membersihkan diri dari air kencingnya. Sedang yang kedua, berjalan kesana kemari menyebarkan namimah (adu domba).”(HR. Bukhari) Keterangan itu memberikan peringatan kepada kita agar hati-hati terhadap orang yang suka menyebarkan fitnah, adu domba. Adu domba (namimah) merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam aga islam. Karena bahayanya sangat besar
- Next

Author

Follow Me

Search

Recent Post