• 3

  Apr

  Hiasan Neraka

  Allah berfirman “Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.” (QS Al-Infitaar:13-14) Semua manusia pasti menginginkan untuk masuk syurga dan takut masuk neraka. Akan tetapi perhatikanlah kisah berikut: Setelah Allah selesai menciptakan syurga kemudian memanggil malaikat Jibril, dan berfirman: “Wahai Jibril lihatlah syurga”. Atas perintah Allah Jibril melihat syurga. Setelah kembali Allah swt bertanya: “Wahai Jibril bagaimana keadaan syurga?” Jibril menjawab: “Ya Allah seandainya manusia pernah melihat syurga pastilah mereka menginginkan masuk ke dalamnya” Kemudian Allah merintangi syurga dengan berbagai kesukar
 • 19

  Jun

  Permusuhan dengan Syetan

  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah- langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka Sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. Annur:21) Ketika tiba waktu shalat, Iblis mengerahkan pasukan/bala tentaranya supaya menghampiri manusia, mereka alihkan dengan kesibukan supaya melupakan shalat. Syetan mendatangi orang yang hendak menunaikan shalat, lalu dialihkan pada kesibukan lain, sehingga orang itu mengakhirkan wak
 • 11

  Dec

  Kebaikan yang dipersaksikan

  Kebaikan yang dilakukan oleh seseorang akan membekas pada orang yang menyaksikannya. Jika ada seseorang telah berbuat baik, maka akan banyak orang yang membicarakan kebaikannya itu, bukan saja saat hidupnya, melainkan setelah mati pun orang terus mengenang akan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukaknnya. Jasa-jasanya akan terus dibicarakan. Hal ini merupakan nilai baik bagi seseorang. Orang semacam inilah yang akan banyak ditangisi ketika meninggalnya. Orang ini pula yang merupakan gambaran dari kata-kata bijak berikut ini: Waktu kamu lahir, kamu menangis dan orang-orang di sekelilingmu tersenyum. Jalanilah hidupmu sehingga pada waktu kamu meninggal, kamu tersenyum dan orang-orang di sekelilingmu menangis. Begitu pula jika seseorang telah berbuat kejahatan. Kejahatannya akan membuat orang
 • 10

  Dec

  Pahala Tanpa Amal

  Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah ra., ia berkata: Kami bersama Nabi SAW dalam salah satu peperangan, kemudian Beliau bersabda: “Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang, apabila kalian menempuh perjalanan atau meyebrangi lembah, mereka senantiasa mengikuti, sedangkan yang menghalangi mereka hanyalah sakit”. Dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah SAW bersabda: “Melainkan mereka selalu menyertai kalian di dalam mencari pahala”.(HR. Muslim) Dari Anas ra. berkata: “Kami bersama-sama dengan Nabi SAW kembali dalam peperangan Tabuk, kemudian Beliau menjelaskan: “Sesungguhnya masih ada beberapa kaum atau orang yang kami tinggalkan di Madinah, mereka senantiasa menyertai kita, baik sewaktu keluar masuk maupun sewaktu menyebrangi lembah, yang menghalangi
 • 6

  Dec

  Keutamaan Bulan Muharram

  “Hendaklah setiap diri memperhatikan (melakukan introspeksi) tentang apa-apa yang telah diperbuatnya untuk menghadapi hari esok (alam akhirat) dan bertakwalah, sesungguhnya Allah Maha Tahu dengan apa yang kamu perbuat”. (QS. Al-Hasyar: 18). Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Sebaik-baiknya puasa setelah Ramadhan adalah puasa pada bulan Muharram. Dan sebaik-baiknya ibadah setelah ibadah wajib adalah shalat malam.” (HR Muslim) Satu tahaun telah berlalu, besok umat Islam memasuki tahun baru Hijriyah (1 Muharram 1432 Hijriyah). Sedikit sekali yang merayakannya, tidak seperti tahun baru nasional (tahun Qomariyah). Perayaan tahun baru itu, sebenarnya tidak penting, akan tetapi yang harus dilakukan adalah introspeksi diri (muhasabah). Apakah yang te
- Next

Author

Follow Me

Search

Recent Post