• 3

  Dec

  Pasar Dunia vs Pasar Akherat

  Allah telah menjadikan syurga dan neraka, sebagai tempat terakhir yang akan dimasuki oleh makhlukNya, yaitu jin dan manusia. Syurga diperuntukkan bagi setiap hamba yang taat menjalankan perintahNya, sedangkan neraka merupakan tempat yang dijanjikan bagi hamba yang mendurhakaiNya. Dua tempat itulah, merupakan pilihan yang ditawarkan kepada setiap makhlukNya. Sebagai hamba yang berakal, beriman atau meyakini akan kebenaran ajaran agama, tentulah kehidupan yang menyenangkan yang akan dipilihnya, yaitu syurga. Karena Allah telah menyediakan kedua tempat itu, dan kita harus memilihnya, maka kita hendaknya bersungguh-sungguh dalam dalam memperoleh syurga, yaitu dengan memperhatikan kehidupan akherat, dan waspada terhadap kehidupan dunia, karena kehidupan dunia merupakan kesenangan yang menipu.
 • 30

  Nov

  Tidak Shalat Akibat Sibuk?

  Dari Abdullah bin Amr ra., dari Rasulullah saw. Bahwa pada suatu hari beliau bercerita mengenai shalat. Beliau bersabda: “Barangsiapa menjaga shalatnya, maka shalat akan menjadi cahaya, pembela, dan penyelamat pada hari Kiamat. Dan barangsiapa tidak menjaganya, maka tidak akan ada cahaya, pembela, dan penyelamat baginya. Pada hari Kamat ia akan dikumpulkan bersama Fir’aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf (HR. Ibnu Hiban dan Thabrani) Semua orang tahu siapa Firaun. Betapa kafirnya dia, sehingga mengaku sebagai tuhan. Haman adalah seorang pembantu Firaun. Ubay bin Khalaf adalah musuh besar Islam dari kaum musyrikin Mekkah. Berikut ini adalah kisah Ubay bin Khalaf: Sebelum peristiwa hijrah, Ubay bin Khalaf pernah berkata kepada Rasulullah saw: “Aku memiliki seekor kuda, dengan m
-

Author

Follow Me

Search

Recent Post