• 19

  Jun

  Permusuhan dengan Syetan

  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah- langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka Sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. Annur:21) Ketika tiba waktu shalat, Iblis mengerahkan pasukan/bala tentaranya supaya menghampiri manusia, mereka alihkan dengan kesibukan supaya melupakan shalat. Syetan mendatangi orang yang hendak menunaikan shalat, lalu dialihkan pada kesibukan lain, sehingga orang itu mengakhirkan wak
 • 17

  Jun

  Orang Kaya yang Bersyukur

  Adapun orang yang (memberikan hartanya) di jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), maka Kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah (QS. Al Lail: 5-7) “Dan kelak akan dijauhkan orang-orang paling takwa dari neraka yaitu orang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhoan Tuhannya yang Maha Tinggi. Dan kelak dia benar-benr mendapat kepuasan” (QS. Al Lail: 17-21) Dari Abdullah bin Mas’ud ra., dari Nabi saw., Beliau bersabda: “Tidak diperbolehkan hasud (iri hati), kecuali dalam dua hal, seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah kemudian dibelanjakan dalam kebenaran, da
 • 18

  Dec

  Ghulul (Korupsi)

  Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat akan datang dengan apa yang dikhianatkannya itu (QS. Ali Imran:161) Wahai sekalian manusia, barangsiapa di antara kamu mengerjakan sesuatu untuk kita, kemudian ia menyembunyikan sehelai barang jahitan atau lebih dari itu, maka perbuatan itu ghulul (korupsi), harus dipertangungjawabkan nanti pada hari Kiamat (HR. Muslim) Dari Umar bin Khattab ra. berkata: “Setelah selesai perang Khaibar beberapa sahabat menghadap Rasulullah saw. seraya mengatakan: “Si fulan mati sahid, si fulan mati sahid, si fulan mati sahid.” Rasulullah saw. bersabda: “Tidak, saya lihat si fulan ada di neraka, karena ia mencuri selimut atau sehelai baju.” Kemudian
 • 17

  Dec

  Bersedekahlah walaupun Sebiji Kurma

  Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesutau melainkan karena mencari keridhoan Allah. Dan apa saja yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (QS. Al-Baqaroh:273) Dari Adiy bin Hatim ra. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Takutlah kepada api neraka, walaupun hanya bersedekah separuh kurma.” (HR Bukhari Muslim) Rasulullah saw. bersabda: “Peliharalah kamu dari api neraka meskipun dengan menyedekahkan sepotong kurma, dan perkenakanlah permintaan seorang peminta walupun dengan memberikan sepotong kuku hewan yang dibakar” (HR. Ahmad) Seorang muslim dianjurkan untuk memperbanyak sede
 • 16

  Dec

  Kebajikan yang Sempurna

  Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu, Allah Maha Mengetahui (QS. Ali Imron:92) Seseorang tidak akan mencapai tingkat kebajikan di sisi Allah, sebelum ia dengan ikhlas menginfakkan harta yang dicintainya di jalan Allah. Setelah ayat ini turun para sahabat berlomba-lomba berbuat kebaikan. Abu Thalhah Al-Anshari seorang hartawan dikalangan Anshar datang menemui Rasulullah saw. dengan memberikan sebidang kebun kurma yang dicintainya untuk diinfakkan di jalan Allah. Pemberian itu diterima oleh Rasulullah dengan baik dan memuji keikhlasannya. Rasulullah menasihatkan agar harta itu diinfakkan kepada keluarga dekatnya, maka atas nasihat itu Abu Thalhah membagi-bagikannya kepada keluarganya.

Author

Follow Me

Search

Recent Post